Why everyone should drink silicon-rich mineral water

Kraanwater bevat zeer lage gehalten aan opgelost silicium of kiezelzuur (vaak aangeduid als silica), wat ongelukkig is voor de gezondheid van de natie. Ik denk dat iedereen elke dag siliciumrijk mineraalwater moet drinken om giftig aluminium uit hun lichaam en hersenen te verwijderen.

De afgelopen tien jaar heeft mijn team aan de Keele University onderzoek gedaan naar de effectiviteit van drinkwater dat rijk is aan silicium om aluminium uit het lichaam te verwijderen. Aluminium is een toxine dat sterk is gekoppeld aan de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer en andere ziekten bij de mens waaronder de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose.

Aluminium is een toxine dat sterk verbonden is met de ontwikkeling van Alzheimer en andere menselijke ziekten.

Helaas wordt aluminium op grote schaal in onze omgeving aangetroffen. We leven in de 'aluminiumleeftijd' en ons lichaam verzamelt het na verloop van tijd, vooral in onze hersenen.

Wat we in klinische onderzoeken , waarbij zowel gezonde individuen als personen met een ziekte betrokken waren , hebben aangetoond is dat het dagelijks drinken van ongeveer een liter siliciumrijk mineraalwater de verwijdering van toxisch aluminium uit het lichaam via de nieren en uiteindelijk de urine kan versnellen. In feite hebben onze onderzoeken aangetoond dat mensen een aanzienlijke vermindering van hun lichaamsbelasting van aluminium ervoeren , waaronder een daling tot 70% in één geval, gedurende een periode van slechts 12 weken .

Siliciumrijk mineraalwater helpt aluminium uit het lichaam te verwijderen, omdat ze in feite rijk zijn aan oplosbaar silicium of kiezelzuur. Deze vorm van silicium volgt watermoleculen door de darmwand en in de bloedbaan, waar het een scheikundige verbinding vormt met aluminium , hydroxyaluminosilicaat genaamd. Deze vorm van aluminium kan eenvoudig door de nier uit het bloed worden gefilterd. Vandaar dat siliciumrijk mineraalwater de uitscheiding van aluminium in de urine verhoogt.

Silicarijk mineraalwater verhoogt de uitscheiding van aluminium in de urine.

Onze inspanningen zijn er nu op gericht om zonder twijfel vast te stellen dat deze verlaagde niveaus van aluminium direct gerelateerd kunnen worden aan verbetering van de symptomen van de patiënt en zelfs aan de algehele gezondheid. In het geval van de ziekte van Alzheimer hebben we onlangs ontdekt dat het drinken van siliciumrijk water gedurende slechts 12 weken significante verbeteringen in de cognitieve functie veroorzaakte zonder enige bekende of waargenomen bijwerkingen. Dit betekent dat simpelweg het drinken van siliciumrijk water een volledig niet-invasieve manier is om aluminium uit het lichaam te verwijderen en iets dat potentieel iedereen ten goede kan komen, inclusief mensen met ziekten zoals de ziekte van Alzheimer.

 

Nu wil ik iedereen aanmoedigen om meer siliciumrijk mineraalwater te drinken in hun dagelijks leven. Er zijn al twee merken siliciumrijk mineraalwater beschikbaar in het VK, waaronder Fiji-water en Volvic. Er zijn verschillende anderen in Europa en de rest van de wereld. Waar u op moet letten, is een minimumconcentratie van 30 mg / L of 30 ppm geschreven als 'silica' op het etiket.

 

We vinden het moeilijk om financiering voor ons onderzoek te krijgen, dus het feitelijke water dat we in al onze klinische onderzoeken hebben gebruikt (en dus wetenschappelijk bewezen hebben dat het effectief is), is nu ook commercieel beschikbaar in het VK en Europa,  een aandeel van de verkoop van dit water wordt gebruikt voor onderzoek naar aluminium bij Keele University. Als u ons wilt ondersteunen en uw eigen gezondheid wilt verbeteren, kunt u ACILIS-water kopen op de website www.silica-water.nl. Het is natuurlijk  artesisch gebotteld water uit Maleisië en het is zeer rijk aan Silica met ongeveer 55 mg / l of 55 ppm silica. We hebben aangetoond dat ACILIS (genaamd SPRITZER in Maleisië) effectief is in het verwijderen van aluminium uit het menselijk lichaam en dat het effectief kan zijn voor iedereen om zichzelf te beschermen tegen de mogelijke toekomstige toxiciteit van aluminium. Ik drink het zelf!